Stanislav Mudra

Podílím se na zpracovávání koncepčních materiálů v oblasti územního plánování a ochrany přírody.

Po ukončení studia oboru Ochrana životního prostředí na Katedře ekologie UP Olomouc a praxi jako koordinátor mapování biotopů pro soustavu Natura 2000 se věnuji praktické činnosti v tomto oboru.

Pro klienty řeším širokou škálu problematik v souvislosti s požadavky orgánů ochrany přírody v rámci povolování činností, dozorování akcí i praktické zásahy v krajině.

Zpět