Jak to dělám

Management

Zpracovávám postupy pro péči o přírodní stanoviště i jednotlivé druhy rostlin a živočichů včetně plánů péče o zvláště chráněná území.

Mám praktické zkušenosti s likvidací a potlačováním invazních druhů rostlin.

Sázíme aleje, malé sady a remízy, a to včetně vyřízení finanční podpory.

Strojně i ručně kosíme zarostlé plochy. Kácíme náletové stromy i křoviny.

Referenční projekty

Výsadby

Ostatní

Kosení - kácení

Zpět

Biologické průzkumy

Biologické hodnocení

  Kontakt