Jak to dělám

Krajinný ráz

Po absolvování kurzu jsem se stal držitelem osvědčení "Posouzení navrhované stavby, činnosti nebo změny využití území na krajinný ráz" No -20009-41-11 ze dne 15.5.2008.

Jelikož krajinná ekologie patří k oborům, kterým jsme se snažil podrobněji porozumět, hodnocení vlivů záměrů na krajinný ráz patří k studiím, kterým se věnuji obzvláště rád.

Zpracovávám posouzení vlivu na krajinný ráz jak u menších staveb, tak u významných záměrů, které posléze určují nový charakter krajiny.

Referenční projekty

Liniové záměry

Ostatní

Koncepce

Zpět

Biologické průzkumy

Biologické hodnocení

  Kontakt