Jak to dělám

Biologické dozory

Na stavbách dozoruji  dodržování podmínek stanovených orgány ochrany přírody a současně dodržování pravidel vyplývajících z legislativy i podnikových směrnic v oblasti ochrany přírody,

ochrany životního prostředí, havarijních plánů a plánů nakládání s odpady nebo nakládání s ornicí či ukládáním zemin.

Organizuji a dozoruji předrealizační průzkumy a záchranné transfery živočichů včetně realizace opatření pro ochranu živočichů na stavbách.

 

Dozoruji provádění managementových zásahů a zásahů na potlačení a likvidaci invazních či nežádoucích druhů.

Vodní stavby

Ostatní

Liniové stavby

Referenční projekty

Zpět

Biologické průzkumy

Biologické hodnocení

  Kontakt