Praktický management a ochrana přírody
Na základě aktuálních poznatků a praktických zkušeností provádíme:

  • kosení travních porostů, a to jak strojně, tak ručně
  • chemickou i mechanickou likvidaci invazních a nežádoucích druhů dřevin a rostlin
  • značení ZCHÚ, přírodních parků atd.. Včetně zajištění materiálu
  • návrhy a realizace naučných stezek, informačních tabulí, propagačních materiálů
  • výsadbu dřevin a jejich ochranu, včetně následné péče
  • individuální ochranu semenáčků
  • odborné posudky, ošetření a údržbu zeleně
  • záchranné transfery rostlin a živočichů včetně potřebných legislativních náležitostí