Konzultační činnost a engineering
Zpracováváme studie,návrhy a hodnocení v oblastech ekologie, biologie a životního prostředí. Dále v oborech krajinná ekologie, erodologie, ochrana přírody a revitalizace. V uvedených oborech vám rádi poskytneme odborné konzultace.

  • Máme zkušenosti s vypracováním podkladů pro získání podpor z dotačních programů (SROP, OP Infrastruktura, Fond soudržnosti, OPPP, ISPA).


  • Poskytneme vám podrobné informace z oblasti ochrany přírody, životního prostředí a všech oborů ekologie.


  • Provedeme zhodnocení vašeho záměru s definováním možných střetů se zájmy ochrany přírody.


  • Pomůžeme vám a vašim projektantům zpracovat váš záměr tak, aby nebyl v rozporu s požadavky na ochranu životního prostředí a přírody (včetně požadavků EU).


  • Zajistíme vám komplexní zpracování ÚSES od generelů po realizaci.