Biologie a ekologie

  • Provádíme biologické hodnocení (§ 67 zákona 114/1992 Sb. ), biologické a inventarizační průzkumy ve všech oborech.


  • Zpracujeme vám plány péče pro chráněná území včetně realizace praktického managementu.


  • Zajistíme biologický dozor při realizaci vašeho záměru, včetně návrhů a realizace nezbytných opatření.