O firmě

Zabýváme se službami, poradenstvím a expertní činností v oblasti ekologie, biologie, ochrany a tvorby životního prostředí.
Zpracováváme posudky, expertní hodnocení, studie, návrhy a engineering v oblastech týkajících se životního prostředí, ochrany přírody, biologie a ekologie. Podílíme se jak na projektech, tak na praktické realizaci navržených opatření.
Díky širokému okruhu spolupracovníků a intenzivnímu pracovnímu nasazení nejsme ve svých kapacitách omezeni složitostí, lokalizací ani rozsahem projektů.
Opíráme se o aktuální znalosti z biologie, ekologie, krajinné ekologie a životního prostředí. Máme praktické zkušenosti s vytvářením soustavy Natura 2000.
Disponujeme VV síťí spolupracovníků ve všech potřebných oborech. Důležitá je pro vás i naše znalost činnosti orgánů ochrany přírody, státní správy a samosprávy.
Pracujeme s důrazem na odbornost a etiku v obsažených oborech. Základem naší práce jsou aktuální poznatky a postupy, včetně dborného zpracování dat s využitím GIS.
Při působení na území ČR využíváme „základen“ v Olomouci a v Líšné (okres Rokycany), jsme však schopni působit kdekoli. Obzvláště dobré povědomí máme o přírodních poměrech v krajích Olomouckém (včetně VÚ Libavá), Moravskoslezském, Jihomoravském, Středočeském, Plzeňském a Jihočeském.
Zakázky realizujeme v nejkratších možných termínech.